torsdag 28. februar 2013

Blender

Det eg skal skrive om i dag er blender funksjonen på kameraet. Greia med blenderen er at du velger kor mykje av rommet (det du tar bildet av) som du vil ha skarpt. Det handler om dybde, rom og dypdeskarphet. Tar du for eksempel bilde av eit gjerde, kan du velge om du vil ha berre dei første stolpane skarpe, eller heile gjerde skarpt.
Kameraet styrer lukkertiden slik at det ikkje blir over eller undereksponering.

Det du gjør først er å stille kameraet inn på AV eller A (aperture value). Deretter velger du mellom ein rekke tall som eg skal gi oversikt over under:


Svakt lys:
1.0
1.4
-----------ekstremt stor blender åpning (mørkt rom). Liten dybdeskarphe. Hold kameraet i ro
2
2.8
4
5.6
Sterkt lys-------Stor dybdeskarphet (alt er skarpt)
8
11
16
22

Altså, er det lite lys, kan du velge lave tall som gjør at det blir stor åpning, for å få inn mest mulig lys. Då får du også skarphet lengst framme, mens bakgrunnen blir uskarp. Veldig viktig å holde kameraet i ro, for å få det skarpt. Motsatt når det er høge tall du velger. Då blir nemlig alt skarpt. 


Her er det brukt stor blenderåpning, slik at berre bøkene nærmest kameraet vart skarpe, mens dei lengre vekke vart uklare. Rundt 4 på skalaen.


Her har me brukt ein mindre blenderåpning og har fått stor dybdeskarphet. Alle bøkene er like skarpe. 22 på skalaen.