torsdag 4. april 2013

Portrett

Eit portrett er eit bildet av ein person som skal beskrive personen. Eksempel er om den smiler og er glad osv...
Det trenger ikkje berre vere av ansiktet til personen.

det er forskjellige stillinger personen kan bli tatt bildet av. rett forfra er "En face" som er fransk og betyr rett forfra. rett fra siden kalles profil. men om du tar bildet litt fra siden, men også viser ein del av ansiktet kalles 3/4 profil.